Strona Główna

Witamy!

Głównym celem naszej Polskiej Szkoły im. Heleny Modrzejewskiej w Yorba Linda jest wszczepianie i rozwijanie w naszych uczniach ducha polskości poprzez naukę języka polskiego, historii i geografii Polski oraz kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów.

Rozbudzając w uczniach  zainteresowanie ojczyzną ich rodziców i dziadków, wzniecamy w nich miłość oraz poczucie przynależności do Polski. Tym sposobem z większym zapałem i radością przyswajają oni język polski oraz wiedzę o tym odległym dla nich kraju. Nasi uczniowie są dumni ze swojej polskości! Zapraszamy do naszej Szkoły!

 

 

 

ZAPISY NA NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018!
 
  2. Wypełnij dokładnie cały Komplet
  3. Prześlij wypełnioną aplikację wraz z czekiem za “Opłatę Rejestracyjną” ($30 od dziecka) na adres szkoły.
 
  REGISTRATION FOR A NEW SCHOOL YEAR 2017/2018!
 
  2. Fill out the Package
  3. Submit the Package together with the check for the “Registration Fee” ($30 for each child) by postmail.
 
 
      Z A P R A S Z A M Y!