Zarząd i kadra

  KIEROWNICTWO SZKOŁY
Kierownik Kazia Kmak moc.l1524407928iamg@1524407928alokz1524407928saksl1524407928op.ki1524407928nwore1524407928ik1524407928
Zastępca Kierownika Anna Kobylecki gro.c1524407928o-aks1524407928lopal1524407928okzs@1524407928ikcel1524407928yboka1524407928
     

 

NAUCZYCIELE
Przedszkole Magdalena Schulz

Małgorzata Szubra      

gro.c1524407928o-aks1524407928lopal1524407928okzs@1524407928zluhc1524407928sm1524407928

gro.c1524407928o-aks1524407928lopal1524407928okzs@1524407928arbuz1524407928sm1524407928

Zerówka Agnieszka Naylor gro.c1524407928o-aks1524407928lopal1524407928okzs@1524407928rolya1524407928na1524407928
Klasa 1 Grażyna Mazur gro.c1524407928o-aks1524407928lopal1524407928okzs@1524407928ruzam1524407928g1524407928
Klasa 2 Bożena Lasunowicz gro.c1524407928o-aks1524407928lopal1524407928okzs@1524407928zciwo1524407928nusal1524407928b1524407928
Klasa 3 Paulina Wyszomirska moc.l1524407928iamg@152440792898alu1524407928aphp1524407928
Klasa 4 Barbara Iwanicka gro.c1524407928o-aks1524407928lopal1524407928okzs@1524407928akcin1524407928awib1524407928
Klasa 5 Magdalena Maczuga gro.c1524407928o-aks1524407928lopal1524407928okzs@1524407928aguzc1524407928amm1524407928
Klasa 6/7 Anna Kobylecki  gro.c1524407928o-aks1524407928lopal1524407928okzs@1524407928ikcel1524407928yboka1524407928
Klasa 6/7 Iwona Zajkowska  gro.c1524407928o-aks1524407928lopal1524407928okzs@1524407928akswo1524407928kjazi1524407928
     
Religia Katarzyna Munson

Stanisława Wojtyna    

 gro.c1524407928o-aks1524407928lopal1524407928okzs@1524407928nosnu1524407928mk1524407928

gro.c1524407928o-aks1524407928lopal1524407928okzs@1524407928anytj1524407928ows1524407928

     
     
Zastępstwa Anna Sturdivant

Anna Zdrowak

Edyta Pietrzak

 

 
     

 

RADA RODZICÓW
Przewodnicząca Monika Fintland radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Z-ca Przewodniczącej Katarzyna Mariańska radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Sekretarz Anna Krupa       radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Skarbnik Alex Pejovic               radarodzicow.polskaszkola@gmail.com

 

 

RADA DYREKTORÓW
Przewodniczący Elżbieta Rudziński gro.1524407928co-ak1524407928slopa1524407928lokzs1524407928@iksn1524407928izdur1524407928e 1524407928
Sekretarz Elżbieta Milligan gro.c1524407928o-aks1524407928lopal1524407928okzs@1524407928nagil1524407928lime1524407928
Dyrektor Finansowy Gabriela Maleszewski gmaleszewski@szkolapolska-oc.org
Członkowie Magdalena Kostrzewski mkostrzewski@szkolapolska-oc.org
  Danuta Dobrowolski gro.1524407928co-ak1524407928slopa1524407928lokzs1524407928@iksl1524407928oworb1524407928odd 1524407928
  Małgorzata Dryglas gro.c1524407928o-aks1524407928lopal1524407928okzs@1524407928salgy1524407928rdm1524407928
  Ks. Zbigniew Frąszczak gro.c1524407928o-aks1524407928lopal1524407928okzs@1524407928kazcz1524407928sarfz1524407928