Zarząd i kadra

  KIEROWNICTWO SZKOŁY
Kierownik Kazia Kmak moc.l1508613651iamg@1508613651alokz1508613651saksl1508613651op.ki1508613651nwore1508613651ik1508613651
Zastępca Kierownika Anna Kobylecki gro.c1508613651o-aks1508613651lopal1508613651okzs@1508613651ikcel1508613651yboka1508613651
     

 

NAUCZYCIELE
Przedszkole Magdalena Schulz

Małgorzata Szubra      

gro.c1508613651o-aks1508613651lopal1508613651okzs@1508613651zluhc1508613651sm1508613651

gro.c1508613651o-aks1508613651lopal1508613651okzs@1508613651arbuz1508613651sm1508613651

Zerówka Agnieszka Naylor gro.c1508613651o-aks1508613651lopal1508613651okzs@1508613651rolya1508613651na1508613651
Klasa 1 Grażyna Mazur gro.c1508613651o-aks1508613651lopal1508613651okzs@1508613651ruzam1508613651g1508613651
Klasa 2 Bożena Lasunowicz gro.c1508613651o-aks1508613651lopal1508613651okzs@1508613651zciwo1508613651nusal1508613651b1508613651
Klasa 3 Iwona Zajkowska    gro.c1508613651o-aks1508613651lopal1508613651okzs@1508613651akswo1508613651kjazi1508613651
Klasa 4 Barbara Iwanicka gro.c1508613651o-aks1508613651lopal1508613651okzs@1508613651akcin1508613651awib1508613651
Klasa 5 Magdalena Maczuga gro.c1508613651o-aks1508613651lopal1508613651okzs@1508613651aguzc1508613651amm1508613651
Klasa 6/7 Anna Kobylecki  gro.c1508613651o-aks1508613651lopal1508613651okzs@1508613651ikcel1508613651yboka1508613651
     
     
Religia Katarzyna Munson

Stanisława Wojtyna    

 gro.c1508613651o-aks1508613651lopal1508613651okzs@1508613651nosnu1508613651mk1508613651

gro.c1508613651o-aks1508613651lopal1508613651okzs@1508613651anytj1508613651ows1508613651

     
     
Zastępstwa Anna Sturdivant

Anna Zdrowak

Edyta Pietrzak

Paulina Wyszomirska

 
     

 

RADA RODZICÓW
Przewodnicząca Monika Fintland radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Z-ca Przewodniczącej Katarzyna Mariańska radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Sekretarz Anna Krupa       radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Skarbnik Alex Pejovic               radarodzicow.polskaszkola@gmail.com

 

 

RADA DYREKTORÓW
Przewodniczący Elżbieta Rudziński gro.1508613651co-ak1508613651slopa1508613651lokzs1508613651@iksn1508613651izdur1508613651e 1508613651
Księgowy Arek Kajdas gro.1508613651co-ak1508613651slopa1508613651lokzs1508613651@sadj1508613651aka 1508613651
Sekretarz Elżbieta Milligan gro.1508613651co-ak1508613651slopa1508613651lokzs1508613651@nagi1508613651llime1508613651 1508613651
Członkowie Gabriela Maleszewski gro.1508613651co-ak1508613651slopa1508613651lokzs1508613651@iksw1508613651ezsel1508613651amg 1508613651
  Danuta Dobrowolski gro.1508613651co-ak1508613651slopa1508613651lokzs1508613651@iksl1508613651oworb1508613651odd 1508613651
  Magda Kostrzewski gro.1508613651co-ak1508613651slopa1508613651lokzs1508613651@iksw1508613651ezrts1508613651okm 1508613651