Zarząd i kadra

  KIEROWNICTWO SZKOŁY
Kierownik Kazia Kmak moc.l1519536004iamg@1519536004alokz1519536004saksl1519536004op.ki1519536004nwore1519536004ik1519536004
Zastępca Kierownika Anna Kobylecki gro.c1519536004o-aks1519536004lopal1519536004okzs@1519536004ikcel1519536004yboka1519536004
     

 

NAUCZYCIELE
Przedszkole Magdalena Schulz

Małgorzata Szubra      

gro.c1519536004o-aks1519536004lopal1519536004okzs@1519536004zluhc1519536004sm1519536004

gro.c1519536004o-aks1519536004lopal1519536004okzs@1519536004arbuz1519536004sm1519536004

Zerówka Agnieszka Naylor gro.c1519536004o-aks1519536004lopal1519536004okzs@1519536004rolya1519536004na1519536004
Klasa 1 Grażyna Mazur gro.c1519536004o-aks1519536004lopal1519536004okzs@1519536004ruzam1519536004g1519536004
Klasa 2 Bożena Lasunowicz gro.c1519536004o-aks1519536004lopal1519536004okzs@1519536004zciwo1519536004nusal1519536004b1519536004
Klasa 3 Paulina Wyszomirska moc.l1519536004iamg@151953600498alu1519536004aphp1519536004
Klasa 4 Barbara Iwanicka gro.c1519536004o-aks1519536004lopal1519536004okzs@1519536004akcin1519536004awib1519536004
Klasa 5 Magdalena Maczuga gro.c1519536004o-aks1519536004lopal1519536004okzs@1519536004aguzc1519536004amm1519536004
Klasa 6/7 Anna Kobylecki  gro.c1519536004o-aks1519536004lopal1519536004okzs@1519536004ikcel1519536004yboka1519536004
Klasa 6/7 Iwona Zajkowska  gro.c1519536004o-aks1519536004lopal1519536004okzs@1519536004akswo1519536004kjazi1519536004
     
Religia Katarzyna Munson

Stanisława Wojtyna    

 gro.c1519536004o-aks1519536004lopal1519536004okzs@1519536004nosnu1519536004mk1519536004

gro.c1519536004o-aks1519536004lopal1519536004okzs@1519536004anytj1519536004ows1519536004

     
     
Zastępstwa Anna Sturdivant

Anna Zdrowak

Edyta Pietrzak

 

 
     

 

RADA RODZICÓW
Przewodnicząca Monika Fintland radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Z-ca Przewodniczącej Katarzyna Mariańska radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Sekretarz Anna Krupa       radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Skarbnik Alex Pejovic               radarodzicow.polskaszkola@gmail.com

 

 

RADA DYREKTORÓW
Przewodniczący Elżbieta Rudziński gro.1519536004co-ak1519536004slopa1519536004lokzs1519536004@iksn1519536004izdur1519536004e 1519536004
Sekretarz Elżbieta Milligan gro.c1519536004o-aks1519536004lopal1519536004okzs@1519536004nagil1519536004lime1519536004
Dyrektor Finansowy Gabriela Maleszewski gmaleszewski@szkolapolska-oc.org
Członkowie Magdalena Kostrzewski mkostrzewski@szkolapolska-oc.org
  Danuta Dobrowolski gro.1519536004co-ak1519536004slopa1519536004lokzs1519536004@iksl1519536004oworb1519536004odd 1519536004
  Małgorzata Dryglas gro.c1519536004o-aks1519536004lopal1519536004okzs@1519536004salgy1519536004rdm1519536004
  Ks. Zbigniew Frąszczak gro.c1519536004o-aks1519536004lopal1519536004okzs@1519536004kazcz1519536004sarfz1519536004