Zarząd i kadra

  KIEROWNICTWO SZKOŁY
Kierownik Kazia Kmak moc.l1513102000iamg@1513102000alokz1513102000saksl1513102000op.ki1513102000nwore1513102000ik1513102000
Zastępca Kierownika Anna Kobylecki gro.c1513102000o-aks1513102000lopal1513102000okzs@1513102000ikcel1513102000yboka1513102000
     

 

NAUCZYCIELE
Przedszkole Magdalena Schulz

Małgorzata Szubra      

gro.c1513102000o-aks1513102000lopal1513102000okzs@1513102000zluhc1513102000sm1513102000

gro.c1513102000o-aks1513102000lopal1513102000okzs@1513102000arbuz1513102000sm1513102000

Zerówka Agnieszka Naylor gro.c1513102000o-aks1513102000lopal1513102000okzs@1513102000rolya1513102000na1513102000
Klasa 1 Grażyna Mazur gro.c1513102000o-aks1513102000lopal1513102000okzs@1513102000ruzam1513102000g1513102000
Klasa 2 Bożena Lasunowicz gro.c1513102000o-aks1513102000lopal1513102000okzs@1513102000zciwo1513102000nusal1513102000b1513102000
Klasa 3 Iwona Zajkowska    gro.c1513102000o-aks1513102000lopal1513102000okzs@1513102000akswo1513102000kjazi1513102000
Klasa 4 Barbara Iwanicka gro.c1513102000o-aks1513102000lopal1513102000okzs@1513102000akcin1513102000awib1513102000
Klasa 5 Magdalena Maczuga gro.c1513102000o-aks1513102000lopal1513102000okzs@1513102000aguzc1513102000amm1513102000
Klasa 6/7 Anna Kobylecki  gro.c1513102000o-aks1513102000lopal1513102000okzs@1513102000ikcel1513102000yboka1513102000
     
     
Religia Katarzyna Munson

Stanisława Wojtyna    

 gro.c1513102000o-aks1513102000lopal1513102000okzs@1513102000nosnu1513102000mk1513102000

gro.c1513102000o-aks1513102000lopal1513102000okzs@1513102000anytj1513102000ows1513102000

     
     
Zastępstwa Anna Sturdivant

Anna Zdrowak

Edyta Pietrzak

Paulina Wyszomirska

 
     

 

RADA RODZICÓW
Przewodnicząca Monika Fintland radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Z-ca Przewodniczącej Katarzyna Mariańska radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Sekretarz Anna Krupa       radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Skarbnik Alex Pejovic               radarodzicow.polskaszkola@gmail.com

 

 

RADA DYREKTORÓW
Przewodniczący Elżbieta Rudziński gro.1513102000co-ak1513102000slopa1513102000lokzs1513102000@iksn1513102000izdur1513102000e 1513102000
Księgowy Arek Kajdas gro.1513102000co-ak1513102000slopa1513102000lokzs1513102000@sadj1513102000aka 1513102000
Sekretarz Elżbieta Milligan gro.1513102000co-ak1513102000slopa1513102000lokzs1513102000@nagi1513102000llime1513102000 1513102000
Członkowie Gabriela Maleszewski gro.1513102000co-ak1513102000slopa1513102000lokzs1513102000@iksw1513102000ezsel1513102000amg 1513102000
  Danuta Dobrowolski gro.1513102000co-ak1513102000slopa1513102000lokzs1513102000@iksl1513102000oworb1513102000odd 1513102000
  Magda Kostrzewski gro.1513102000co-ak1513102000slopa1513102000lokzs1513102000@iksw1513102000ezrts1513102000okm 1513102000