Zarząd i kadra

  KIEROWNICTWO SZKOŁY
Kierownik Kazia Kmak moc.l1534638775iamg@1534638775alokz1534638775saksl1534638775op.ki1534638775nwore1534638775ik1534638775
Zastępca Kierownika Anna Kobylecki gro.c1534638775o-aks1534638775lopal1534638775okzs@1534638775ikcel1534638775yboka1534638775
     

 

NAUCZYCIELE
Przedszkole Magdalena Schulz

Małgorzata Szubra      

gro.c1534638775o-aks1534638775lopal1534638775okzs@1534638775zluhc1534638775sm1534638775

gro.c1534638775o-aks1534638775lopal1534638775okzs@1534638775arbuz1534638775sm1534638775

Zerówka Agnieszka Naylor gro.c1534638775o-aks1534638775lopal1534638775okzs@1534638775rolya1534638775na1534638775
Klasa 1 Grażyna Mazur gro.c1534638775o-aks1534638775lopal1534638775okzs@1534638775ruzam1534638775g1534638775
Klasa 2 Bożena Lasunowicz gro.c1534638775o-aks1534638775lopal1534638775okzs@1534638775zciwo1534638775nusal1534638775b1534638775
Klasa 3 Paulina Wyszomirska moc.l1534638775iamg@153463877598alu1534638775aphp1534638775
Klasa 4 Barbara Iwanicka gro.c1534638775o-aks1534638775lopal1534638775okzs@1534638775akcin1534638775awib1534638775
Klasa 5 Magdalena Maczuga gro.c1534638775o-aks1534638775lopal1534638775okzs@1534638775aguzc1534638775amm1534638775
Klasa 6/7 Anna Kobylecki  gro.c1534638775o-aks1534638775lopal1534638775okzs@1534638775ikcel1534638775yboka1534638775
Klasa 6/7 Iwona Zajkowska  gro.c1534638775o-aks1534638775lopal1534638775okzs@1534638775akswo1534638775kjazi1534638775
     
Religia Katarzyna Munson

Stanisława Wojtyna    

 gro.c1534638775o-aks1534638775lopal1534638775okzs@1534638775nosnu1534638775mk1534638775

gro.c1534638775o-aks1534638775lopal1534638775okzs@1534638775anytj1534638775ows1534638775

     
     
Zastępstwa Anna Sturdivant

Anna Zdrowak

Edyta Pietrzak

 

 
     

 

RADA RODZICÓW
Przewodnicząca Monika Fintland radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Z-ca Przewodniczącej Katarzyna Mariańska radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Sekretarz Anna Krupa       radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Skarbnik Alex Pejovic               radarodzicow.polskaszkola@gmail.com

 

 

RADA DYREKTORÓW
Przewodniczący Elżbieta Rudziński gro.1534638775co-ak1534638775slopa1534638775lokzs1534638775@iksn1534638775izdur1534638775e 1534638775
Sekretarz Elżbieta Milligan gro.c1534638775o-aks1534638775lopal1534638775okzs@1534638775nagil1534638775lime1534638775
Dyrektor Finansowy Gabriela Maleszewski gmaleszewski@szkolapolska-oc.org
Członkowie Magdalena Kostrzewski mkostrzewski@szkolapolska-oc.org
  Danuta Dobrowolski gro.1534638775co-ak1534638775slopa1534638775lokzs1534638775@iksl1534638775oworb1534638775odd 1534638775
  Małgorzata Dryglas gro.c1534638775o-aks1534638775lopal1534638775okzs@1534638775salgy1534638775rdm1534638775
  Ks. Zbigniew Frąszczak gro.c1534638775o-aks1534638775lopal1534638775okzs@1534638775kazcz1534638775sarfz1534638775