Zarząd i kadra

  KIEROWNICTWO SZKOŁY
Kierownik Kazia Kmak moc.l1531750503iamg@1531750503alokz1531750503saksl1531750503op.ki1531750503nwore1531750503ik1531750503
Zastępca Kierownika Anna Kobylecki gro.c1531750503o-aks1531750503lopal1531750503okzs@1531750503ikcel1531750503yboka1531750503
     

 

NAUCZYCIELE
Przedszkole Magdalena Schulz

Małgorzata Szubra      

gro.c1531750503o-aks1531750503lopal1531750503okzs@1531750503zluhc1531750503sm1531750503

gro.c1531750503o-aks1531750503lopal1531750503okzs@1531750503arbuz1531750503sm1531750503

Zerówka Agnieszka Naylor gro.c1531750503o-aks1531750503lopal1531750503okzs@1531750503rolya1531750503na1531750503
Klasa 1 Grażyna Mazur gro.c1531750503o-aks1531750503lopal1531750503okzs@1531750503ruzam1531750503g1531750503
Klasa 2 Bożena Lasunowicz gro.c1531750503o-aks1531750503lopal1531750503okzs@1531750503zciwo1531750503nusal1531750503b1531750503
Klasa 3 Paulina Wyszomirska moc.l1531750503iamg@153175050398alu1531750503aphp1531750503
Klasa 4 Barbara Iwanicka gro.c1531750503o-aks1531750503lopal1531750503okzs@1531750503akcin1531750503awib1531750503
Klasa 5 Magdalena Maczuga gro.c1531750503o-aks1531750503lopal1531750503okzs@1531750503aguzc1531750503amm1531750503
Klasa 6/7 Anna Kobylecki  gro.c1531750503o-aks1531750503lopal1531750503okzs@1531750503ikcel1531750503yboka1531750503
Klasa 6/7 Iwona Zajkowska  gro.c1531750503o-aks1531750503lopal1531750503okzs@1531750503akswo1531750503kjazi1531750503
     
Religia Katarzyna Munson

Stanisława Wojtyna    

 gro.c1531750503o-aks1531750503lopal1531750503okzs@1531750503nosnu1531750503mk1531750503

gro.c1531750503o-aks1531750503lopal1531750503okzs@1531750503anytj1531750503ows1531750503

     
     
Zastępstwa Anna Sturdivant

Anna Zdrowak

Edyta Pietrzak

 

 
     

 

RADA RODZICÓW
Przewodnicząca Monika Fintland radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Z-ca Przewodniczącej Katarzyna Mariańska radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Sekretarz Anna Krupa       radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Skarbnik Alex Pejovic               radarodzicow.polskaszkola@gmail.com

 

 

RADA DYREKTORÓW
Przewodniczący Elżbieta Rudziński gro.1531750503co-ak1531750503slopa1531750503lokzs1531750503@iksn1531750503izdur1531750503e 1531750503
Sekretarz Elżbieta Milligan gro.c1531750503o-aks1531750503lopal1531750503okzs@1531750503nagil1531750503lime1531750503
Dyrektor Finansowy Gabriela Maleszewski gmaleszewski@szkolapolska-oc.org
Członkowie Magdalena Kostrzewski mkostrzewski@szkolapolska-oc.org
  Danuta Dobrowolski gro.1531750503co-ak1531750503slopa1531750503lokzs1531750503@iksl1531750503oworb1531750503odd 1531750503
  Małgorzata Dryglas gro.c1531750503o-aks1531750503lopal1531750503okzs@1531750503salgy1531750503rdm1531750503
  Ks. Zbigniew Frąszczak gro.c1531750503o-aks1531750503lopal1531750503okzs@1531750503kazcz1531750503sarfz1531750503