Zarząd i kadra

  KIEROWNICTWO SZKOŁY
Kierownik Kazia Kmak moc.l1550535670iamg@1550535670alokz1550535670saksl1550535670op.ki1550535670nwore1550535670ik1550535670
Zastępca Kierownika Anna Kobylecki gro.c1550535670o-aks1550535670lopal1550535670okzs@1550535670ikcel1550535670yboka1550535670
     

 

NAUCZYCIELE
  Magdalena Schulz

Małgorzata Szubra      

gro.c1550535670o-aks1550535670lopal1550535670okzs@1550535670zluhc1550535670sm1550535670

gro.c1550535670o-aks1550535670lopal1550535670okzs@1550535670arbuz1550535670sm1550535670

  Agnieszka Naylor gro.c1550535670o-aks1550535670lopal1550535670okzs@1550535670rolya1550535670na1550535670
  Grażyna Mazur gro.c1550535670o-aks1550535670lopal1550535670okzs@1550535670ruzam1550535670g1550535670
  Bożena Lasunowicz gro.c1550535670o-aks1550535670lopal1550535670okzs@1550535670zciwo1550535670nusal1550535670b1550535670
  Paulina Wyszomirska moc.l1550535670iamg@155053567098alu1550535670aphp1550535670
  Magdalena Maczuga gro.c1550535670o-aks1550535670lopal1550535670okzs@1550535670aguzc1550535670amm1550535670
  Anna Kobylecki  gro.c1550535670o-aks1550535670lopal1550535670okzs@1550535670ikcel1550535670yboka1550535670
  Edyta Przybylo moc.l1550535670iamg@155053567067oly1550535670byzrp1550535670atyde1550535670
  Agnieszka Choma moc.l1550535670iamg@155053567009amo1550535670hcsen1550535670ga1550535670
  Joanna Kalina lp.pw1550535670@66an1550535670ilaka1550535670isa1550535670
     
     
Religia Katarzyna Munson

Stanisława Wojtyna    

 gro.c1550535670o-aks1550535670lopal1550535670okzs@1550535670nosnu1550535670mk1550535670

gro.c1550535670o-aks1550535670lopal1550535670okzs@1550535670anytj1550535670ows1550535670

     
     
Zastępstwa Anna Sturdivant

Anna Zdrowak

Edyta Pietrzak

 

 
     

 

RADA RODZICÓW
Przewodnicząca Katarzyna Kaymark radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Z-ca Przewodniczącej Joanna Kowalska radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Sekretarz Anna Krupa       radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Skarbnik Alex Pejovic               radarodzicow.polskaszkola@gmail.com

 

 

RADA DYREKTORÓW
Przewodniczący Elżbieta Rudziński gro.1550535670co-ak1550535670slopa1550535670lokzs1550535670@iksn1550535670izdur1550535670e 1550535670
Sekretarz Elżbieta Milligan gro.c1550535670o-aks1550535670lopal1550535670okzs@1550535670nagil1550535670lime1550535670
Dyrektor Finansowy Gabriela Maleszewski gmaleszewski@szkolapolska-oc.org
Członkowie Magdalena Kostrzewski mkostrzewski@szkolapolska-oc.org
  Danuta Dobrowolski gro.1550535670co-ak1550535670slopa1550535670lokzs1550535670@iksl1550535670oworb1550535670odd 1550535670
  Małgorzata Dryglas gro.c1550535670o-aks1550535670lopal1550535670okzs@1550535670salgy1550535670rdm1550535670
  Ks. Zbigniew Frąszczak gro.c1550535670o-aks1550535670lopal1550535670okzs@1550535670kazcz1550535670sarfz1550535670