Zarząd i kadra

  KIEROWNICTWO SZKOŁY
Kierownik Kazia Kmak moc.l1556242750iamg@1556242750alokz1556242750saksl1556242750op.ki1556242750nwore1556242750ik1556242750
Zastępca Kierownika Anna Kobylecki gro.c1556242750o-aks1556242750lopal1556242750okzs@1556242750ikcel1556242750yboka1556242750
     

 

NAUCZYCIELE
  Magdalena Schulz

Małgorzata Szubra      

gro.c1556242750o-aks1556242750lopal1556242750okzs@1556242750zluhc1556242750sm1556242750

gro.c1556242750o-aks1556242750lopal1556242750okzs@1556242750arbuz1556242750sm1556242750

  Agnieszka Naylor gro.c1556242750o-aks1556242750lopal1556242750okzs@1556242750rolya1556242750na1556242750
  Grażyna Mazur gro.c1556242750o-aks1556242750lopal1556242750okzs@1556242750ruzam1556242750g1556242750
  Bożena Lasunowicz gro.c1556242750o-aks1556242750lopal1556242750okzs@1556242750zciwo1556242750nusal1556242750b1556242750
  Paulina Wyszomirska moc.l1556242750iamg@155624275098alu1556242750aphp1556242750
  Magdalena Maczuga gro.c1556242750o-aks1556242750lopal1556242750okzs@1556242750aguzc1556242750amm1556242750
  Anna Kobylecki  gro.c1556242750o-aks1556242750lopal1556242750okzs@1556242750ikcel1556242750yboka1556242750
  Edyta Przybylo moc.l1556242750iamg@155624275067oly1556242750byzrp1556242750atyde1556242750
  Agnieszka Choma moc.l1556242750iamg@155624275009amo1556242750hcsen1556242750ga1556242750
  Joanna Kalina lp.pw1556242750@66an1556242750ilaka1556242750isa1556242750
     
     
Religia Katarzyna Munson

Stanisława Wojtyna    

 gro.c1556242750o-aks1556242750lopal1556242750okzs@1556242750nosnu1556242750mk1556242750

gro.c1556242750o-aks1556242750lopal1556242750okzs@1556242750anytj1556242750ows1556242750

     
     
Zastępstwa Anna Sturdivant

Anna Zdrowak

Edyta Pietrzak

 

 
     

 

RADA RODZICÓW
Przewodnicząca Katarzyna Kaymark radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Z-ca Przewodniczącej Joanna Kowalska radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Sekretarz Anna Krupa       radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Skarbnik Alex Pejovic               radarodzicow.polskaszkola@gmail.com

 

 

RADA DYREKTORÓW
Przewodniczący Elżbieta Rudziński gro.1556242750co-ak1556242750slopa1556242750lokzs1556242750@iksn1556242750izdur1556242750e 1556242750
Sekretarz Elżbieta Milligan gro.c1556242750o-aks1556242750lopal1556242750okzs@1556242750nagil1556242750lime1556242750
Dyrektor Finansowy Gabriela Maleszewski gmaleszewski@szkolapolska-oc.org
Członkowie Magdalena Kostrzewski mkostrzewski@szkolapolska-oc.org
  Danuta Dobrowolski gro.1556242750co-ak1556242750slopa1556242750lokzs1556242750@iksl1556242750oworb1556242750odd 1556242750
  Małgorzata Dryglas gro.c1556242750o-aks1556242750lopal1556242750okzs@1556242750salgy1556242750rdm1556242750
  Ks. Zbigniew Frąszczak gro.c1556242750o-aks1556242750lopal1556242750okzs@1556242750kazcz1556242750sarfz1556242750