Zarząd i kadra

  KIEROWNICTWO SZKOŁY
Kierownik Kazia Kmak moc.l1540270075iamg@1540270075alokz1540270075saksl1540270075op.ki1540270075nwore1540270075ik1540270075
Zastępca Kierownika Anna Kobylecki gro.c1540270075o-aks1540270075lopal1540270075okzs@1540270075ikcel1540270075yboka1540270075
     

 

NAUCZYCIELE
  Magdalena Schulz

Małgorzata Szubra      

gro.c1540270075o-aks1540270075lopal1540270075okzs@1540270075zluhc1540270075sm1540270075

gro.c1540270075o-aks1540270075lopal1540270075okzs@1540270075arbuz1540270075sm1540270075

  Agnieszka Naylor gro.c1540270075o-aks1540270075lopal1540270075okzs@1540270075rolya1540270075na1540270075
  Grażyna Mazur gro.c1540270075o-aks1540270075lopal1540270075okzs@1540270075ruzam1540270075g1540270075
  Bożena Lasunowicz gro.c1540270075o-aks1540270075lopal1540270075okzs@1540270075zciwo1540270075nusal1540270075b1540270075
  Paulina Wyszomirska moc.l1540270075iamg@154027007598alu1540270075aphp1540270075
  Magdalena Maczuga gro.c1540270075o-aks1540270075lopal1540270075okzs@1540270075aguzc1540270075amm1540270075
  Anna Kobylecki  gro.c1540270075o-aks1540270075lopal1540270075okzs@1540270075ikcel1540270075yboka1540270075
  Edyta Przybylo moc.l1540270075iamg@154027007567oly1540270075byzrp1540270075atyde1540270075
     
     
Religia Katarzyna Munson

Stanisława Wojtyna    

 gro.c1540270075o-aks1540270075lopal1540270075okzs@1540270075nosnu1540270075mk1540270075

gro.c1540270075o-aks1540270075lopal1540270075okzs@1540270075anytj1540270075ows1540270075

     
     
Zastępstwa Anna Sturdivant

Anna Zdrowak

Edyta Pietrzak

 

 
     

 

RADA RODZICÓW
Przewodnicząca Katarzyna Kaymark radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Z-ca Przewodniczącej Joanna Kowalska radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Sekretarz Anna Krupa       radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Skarbnik Alex Pejovic               radarodzicow.polskaszkola@gmail.com

 

 

RADA DYREKTORÓW
Przewodniczący Elżbieta Rudziński gro.1540270075co-ak1540270075slopa1540270075lokzs1540270075@iksn1540270075izdur1540270075e 1540270075
Sekretarz Elżbieta Milligan gro.c1540270075o-aks1540270075lopal1540270075okzs@1540270075nagil1540270075lime1540270075
Dyrektor Finansowy Gabriela Maleszewski gmaleszewski@szkolapolska-oc.org
Członkowie Magdalena Kostrzewski mkostrzewski@szkolapolska-oc.org
  Danuta Dobrowolski gro.1540270075co-ak1540270075slopa1540270075lokzs1540270075@iksl1540270075oworb1540270075odd 1540270075
  Małgorzata Dryglas gro.c1540270075o-aks1540270075lopal1540270075okzs@1540270075salgy1540270075rdm1540270075
  Ks. Zbigniew Frąszczak gro.c1540270075o-aks1540270075lopal1540270075okzs@1540270075kazcz1540270075sarfz1540270075