Zarząd i kadra

  KIEROWNICTWO SZKOŁY
Kierownik Kazia Kmak moc.l1545128646iamg@1545128646alokz1545128646saksl1545128646op.ki1545128646nwore1545128646ik1545128646
Zastępca Kierownika Anna Kobylecki gro.c1545128646o-aks1545128646lopal1545128646okzs@1545128646ikcel1545128646yboka1545128646
     

 

NAUCZYCIELE
  Magdalena Schulz

Małgorzata Szubra      

gro.c1545128646o-aks1545128646lopal1545128646okzs@1545128646zluhc1545128646sm1545128646

gro.c1545128646o-aks1545128646lopal1545128646okzs@1545128646arbuz1545128646sm1545128646

  Agnieszka Naylor gro.c1545128646o-aks1545128646lopal1545128646okzs@1545128646rolya1545128646na1545128646
  Grażyna Mazur gro.c1545128646o-aks1545128646lopal1545128646okzs@1545128646ruzam1545128646g1545128646
  Bożena Lasunowicz gro.c1545128646o-aks1545128646lopal1545128646okzs@1545128646zciwo1545128646nusal1545128646b1545128646
  Paulina Wyszomirska moc.l1545128646iamg@154512864698alu1545128646aphp1545128646
  Magdalena Maczuga gro.c1545128646o-aks1545128646lopal1545128646okzs@1545128646aguzc1545128646amm1545128646
  Anna Kobylecki  gro.c1545128646o-aks1545128646lopal1545128646okzs@1545128646ikcel1545128646yboka1545128646
  Edyta Przybylo moc.l1545128646iamg@154512864667oly1545128646byzrp1545128646atyde1545128646
  Agnieszka Choma moc.l1545128646iamg@154512864609amo1545128646hcsen1545128646ga1545128646
  Joanna Kalina lp.pw1545128646@66an1545128646ilaka1545128646isa1545128646
     
     
Religia Katarzyna Munson

Stanisława Wojtyna    

 gro.c1545128646o-aks1545128646lopal1545128646okzs@1545128646nosnu1545128646mk1545128646

gro.c1545128646o-aks1545128646lopal1545128646okzs@1545128646anytj1545128646ows1545128646

     
     
Zastępstwa Anna Sturdivant

Anna Zdrowak

Edyta Pietrzak

 

 
     

 

RADA RODZICÓW
Przewodnicząca Katarzyna Kaymark radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Z-ca Przewodniczącej Joanna Kowalska radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Sekretarz Anna Krupa       radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Skarbnik Alex Pejovic               radarodzicow.polskaszkola@gmail.com

 

 

RADA DYREKTORÓW
Przewodniczący Elżbieta Rudziński gro.1545128646co-ak1545128646slopa1545128646lokzs1545128646@iksn1545128646izdur1545128646e 1545128646
Sekretarz Elżbieta Milligan gro.c1545128646o-aks1545128646lopal1545128646okzs@1545128646nagil1545128646lime1545128646
Dyrektor Finansowy Gabriela Maleszewski gmaleszewski@szkolapolska-oc.org
Członkowie Magdalena Kostrzewski mkostrzewski@szkolapolska-oc.org
  Danuta Dobrowolski gro.1545128646co-ak1545128646slopa1545128646lokzs1545128646@iksl1545128646oworb1545128646odd 1545128646
  Małgorzata Dryglas gro.c1545128646o-aks1545128646lopal1545128646okzs@1545128646salgy1545128646rdm1545128646
  Ks. Zbigniew Frąszczak gro.c1545128646o-aks1545128646lopal1545128646okzs@1545128646kazcz1545128646sarfz1545128646