Zarząd i kadra

  KIEROWNICTWO SZKOŁY
Kierownik Kazia Kmak moc.l1566132429iamg@1566132429alokz1566132429saksl1566132429op.ki1566132429nwore1566132429ik1566132429
Zastępca Kierownika Anna Kobylecki gro.c1566132429o-aks1566132429lopal1566132429okzs@1566132429ikcel1566132429yboka1566132429
     

 

NAUCZYCIELE
  Magdalena Schulz gro.c1566132429o-aks1566132429lopal1566132429okzs@1566132429zluhc1566132429sm1566132429
  Sylwia Wilk moc.l1566132429iamg@1566132429ysann1566132429od.ys1566132429
  Jolanta Zajac moc.l1566132429iamg@15661324291jowa1566132429loj1566132429
  Agnieszka Naylor gro.c1566132429o-aks1566132429lopal1566132429okzs@1566132429rolya1566132429na1566132429
  Grażyna Mazur gro.c1566132429o-aks1566132429lopal1566132429okzs@1566132429ruzam1566132429g1566132429
  Bożena Lasunowicz gro.c1566132429o-aks1566132429lopal1566132429okzs@1566132429zciwo1566132429nusal1566132429b1566132429
  Paulina Wyszomirska moc.l1566132429iamg@156613242998alu1566132429aphp1566132429
  Magdalena Maczuga gro.c1566132429o-aks1566132429lopal1566132429okzs@1566132429aguzc1566132429amm1566132429
  Anna Kobylecki  gro.c1566132429o-aks1566132429lopal1566132429okzs@1566132429ikcel1566132429yboka1566132429
  Edyta Przybylo moc.l1566132429iamg@156613242967oly1566132429byzrp1566132429atyde1566132429
     
     
Religia Katarzyna Munson

Stanisława Wojtyna    

 gro.c1566132429o-aks1566132429lopal1566132429okzs@1566132429nosnu1566132429mk1566132429

gro.c1566132429o-aks1566132429lopal1566132429okzs@1566132429anytj1566132429ows1566132429

     
     
Zastępstwa Anna Sturdivant

Anna Zdrowak

Edyta Pietrzak

 

 
     

 

RADA RODZICÓW
Przewodnicząca Katarzyna Kaymark radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Z-ca Przewodniczącej Joanna Kowalska radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Sekretarz Magdalena Siennek radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Skarbnik Paul Kaymark         radarodzicow.polskaszkola@gmail.com

 

 

RADA DYREKTORÓW
Przewodniczący Elżbieta Rudziński gro.1566132429co-ak1566132429slopa1566132429lokzs1566132429@iksn1566132429izdur1566132429e 1566132429
Sekretarz Elżbieta Milligan gro.c1566132429o-aks1566132429lopal1566132429okzs@1566132429nagil1566132429lime1566132429
Dyrektor Finansowy Gabriela Maleszewski gmaleszewski@szkolapolska-oc.org
Członkowie Magdalena Kostrzewski mkostrzewski@szkolapolska-oc.org
  Danuta Dobrowolski gro.1566132429co-ak1566132429slopa1566132429lokzs1566132429@iksl1566132429oworb1566132429odd 1566132429
  Małgorzata Dryglas gro.c1566132429o-aks1566132429lopal1566132429okzs@1566132429salgy1566132429rdm1566132429
  Ks. Zbigniew Frąszczak gro.c1566132429o-aks1566132429lopal1566132429okzs@1566132429kazcz1566132429sarfz1566132429