Egzamin LOTE

EGZAMIN LOTE Z JĘZYKA POLSKIEGO

Absolwenci klasy VIII mają możliwość przystąpienia do egzaminu LOTE z języka polskiego. Egzamin ten jest akredytowany przez niektóre szkoły amerykańskie i daje możliwość uzyskania dodatkowych kredytów w szkołach średnich i na studiach.

Przygotowanie do egzaminu rozpoczyna się już od VI klasy. Absolwenci klasy VIII mogą skorzystać z powtórki przed egzaminem, która odbywa się od początku października do początku grudnia.

Egzamin jest przeprowadzany na terenie Szkoły w dwóch etapach. Pierwszy etap – egzamin ustny, odbywa się pod koniec października, drugi etap – egzamin pisemny, odbywa się na początku grudnia.

Szczegółowych informacji na temat egzaminu oraz warunków do jego przystąpienia udziela Dyrekcja Szkoły.