Zarząd i kadra

  KIEROWNICTWO SZKOŁY
Kierownik Kazia Kmak moc.l1556244046iamg@1556244046alokz1556244046saksl1556244046op.ki1556244046nwore1556244046ik1556244046
Zastępca Kierownika Anna Kobylecki gro.c1556244046o-aks1556244046lopal1556244046okzs@1556244046ikcel1556244046yboka1556244046
     

 

NAUCZYCIELE
  Magdalena Schulz

Małgorzata Szubra      

gro.c1556244046o-aks1556244046lopal1556244046okzs@1556244046zluhc1556244046sm1556244046

gro.c1556244046o-aks1556244046lopal1556244046okzs@1556244046arbuz1556244046sm1556244046

  Agnieszka Naylor gro.c1556244046o-aks1556244046lopal1556244046okzs@1556244046rolya1556244046na1556244046
  Grażyna Mazur gro.c1556244046o-aks1556244046lopal1556244046okzs@1556244046ruzam1556244046g1556244046
  Bożena Lasunowicz gro.c1556244046o-aks1556244046lopal1556244046okzs@1556244046zciwo1556244046nusal1556244046b1556244046
  Paulina Wyszomirska moc.l1556244046iamg@155624404698alu1556244046aphp1556244046
  Magdalena Maczuga gro.c1556244046o-aks1556244046lopal1556244046okzs@1556244046aguzc1556244046amm1556244046
  Anna Kobylecki  gro.c1556244046o-aks1556244046lopal1556244046okzs@1556244046ikcel1556244046yboka1556244046
  Edyta Przybylo moc.l1556244046iamg@155624404667oly1556244046byzrp1556244046atyde1556244046
  Agnieszka Choma moc.l1556244046iamg@155624404609amo1556244046hcsen1556244046ga1556244046
  Joanna Kalina lp.pw1556244046@66an1556244046ilaka1556244046isa1556244046
     
     
Religia Katarzyna Munson

Stanisława Wojtyna    

 gro.c1556244046o-aks1556244046lopal1556244046okzs@1556244046nosnu1556244046mk1556244046

gro.c1556244046o-aks1556244046lopal1556244046okzs@1556244046anytj1556244046ows1556244046

     
     
Zastępstwa Anna Sturdivant

Anna Zdrowak

Edyta Pietrzak

 

 
     

 

RADA RODZICÓW
Przewodnicząca Katarzyna Kaymark radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Z-ca Przewodniczącej Joanna Kowalska radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Sekretarz Anna Krupa       radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Skarbnik Alex Pejovic               radarodzicow.polskaszkola@gmail.com

 

 

RADA DYREKTORÓW
Przewodniczący Elżbieta Rudziński gro.1556244046co-ak1556244046slopa1556244046lokzs1556244046@iksn1556244046izdur1556244046e 1556244046
Sekretarz Elżbieta Milligan gro.c1556244046o-aks1556244046lopal1556244046okzs@1556244046nagil1556244046lime1556244046
Dyrektor Finansowy Gabriela Maleszewski gmaleszewski@szkolapolska-oc.org
Członkowie Magdalena Kostrzewski mkostrzewski@szkolapolska-oc.org
  Danuta Dobrowolski gro.1556244046co-ak1556244046slopa1556244046lokzs1556244046@iksl1556244046oworb1556244046odd 1556244046
  Małgorzata Dryglas gro.c1556244046o-aks1556244046lopal1556244046okzs@1556244046salgy1556244046rdm1556244046
  Ks. Zbigniew Frąszczak gro.c1556244046o-aks1556244046lopal1556244046okzs@1556244046kazcz1556244046sarfz1556244046