Zarząd i kadra

  KIEROWNICTWO SZKOŁY
Kierownik Kazia Kmak moc.l1545131455iamg@1545131455alokz1545131455saksl1545131455op.ki1545131455nwore1545131455ik1545131455
Zastępca Kierownika Anna Kobylecki gro.c1545131455o-aks1545131455lopal1545131455okzs@1545131455ikcel1545131455yboka1545131455
     

 

NAUCZYCIELE
  Magdalena Schulz

Małgorzata Szubra      

gro.c1545131455o-aks1545131455lopal1545131455okzs@1545131455zluhc1545131455sm1545131455

gro.c1545131455o-aks1545131455lopal1545131455okzs@1545131455arbuz1545131455sm1545131455

  Agnieszka Naylor gro.c1545131455o-aks1545131455lopal1545131455okzs@1545131455rolya1545131455na1545131455
  Grażyna Mazur gro.c1545131455o-aks1545131455lopal1545131455okzs@1545131455ruzam1545131455g1545131455
  Bożena Lasunowicz gro.c1545131455o-aks1545131455lopal1545131455okzs@1545131455zciwo1545131455nusal1545131455b1545131455
  Paulina Wyszomirska moc.l1545131455iamg@154513145598alu1545131455aphp1545131455
  Magdalena Maczuga gro.c1545131455o-aks1545131455lopal1545131455okzs@1545131455aguzc1545131455amm1545131455
  Anna Kobylecki  gro.c1545131455o-aks1545131455lopal1545131455okzs@1545131455ikcel1545131455yboka1545131455
  Edyta Przybylo moc.l1545131455iamg@154513145567oly1545131455byzrp1545131455atyde1545131455
  Agnieszka Choma moc.l1545131455iamg@154513145509amo1545131455hcsen1545131455ga1545131455
  Joanna Kalina lp.pw1545131455@66an1545131455ilaka1545131455isa1545131455
     
     
Religia Katarzyna Munson

Stanisława Wojtyna    

 gro.c1545131455o-aks1545131455lopal1545131455okzs@1545131455nosnu1545131455mk1545131455

gro.c1545131455o-aks1545131455lopal1545131455okzs@1545131455anytj1545131455ows1545131455

     
     
Zastępstwa Anna Sturdivant

Anna Zdrowak

Edyta Pietrzak

 

 
     

 

RADA RODZICÓW
Przewodnicząca Katarzyna Kaymark radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Z-ca Przewodniczącej Joanna Kowalska radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Sekretarz Anna Krupa       radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Skarbnik Alex Pejovic               radarodzicow.polskaszkola@gmail.com

 

 

RADA DYREKTORÓW
Przewodniczący Elżbieta Rudziński gro.1545131455co-ak1545131455slopa1545131455lokzs1545131455@iksn1545131455izdur1545131455e 1545131455
Sekretarz Elżbieta Milligan gro.c1545131455o-aks1545131455lopal1545131455okzs@1545131455nagil1545131455lime1545131455
Dyrektor Finansowy Gabriela Maleszewski gmaleszewski@szkolapolska-oc.org
Członkowie Magdalena Kostrzewski mkostrzewski@szkolapolska-oc.org
  Danuta Dobrowolski gro.1545131455co-ak1545131455slopa1545131455lokzs1545131455@iksl1545131455oworb1545131455odd 1545131455
  Małgorzata Dryglas gro.c1545131455o-aks1545131455lopal1545131455okzs@1545131455salgy1545131455rdm1545131455
  Ks. Zbigniew Frąszczak gro.c1545131455o-aks1545131455lopal1545131455okzs@1545131455kazcz1545131455sarfz1545131455