Zarząd i kadra

  KIEROWNICTWO SZKOŁY
Kierownik Kazia Kmak
Zastępca Kierownika Anna Kobylecki
     

 

NAUCZYCIELE
  Magdalena Schulz
  Sylwia Wilk
  Barbara Iwanicka    
  Agnieszka Naylor
  Grażyna Mazur
  Bożena Lasunowicz
  Paulina Wyszomirska
  Magdalena Maczuga
  Anna Kobylecki 
     
     
     
Religia Katarzyna Munson

Stanisława Wojtyna    

 

     
     
Zastępstwa Anna Sturdivant

Malgorzata Szubra

 
     

 

RADA RODZICÓW
Przewodnicząca Katarzyna Kaymark radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Z-ca Przewodniczącej Joanna Kowalska radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Sekretarz Magdalena Siennek radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Skarbnik Paul Kaymark         radarodzicow.polskaszkola@gmail.com

 

 

RADA DYREKTORÓW
Przewodniczący Elżbieta Rudziński
Sekretarz Elżbieta Milligan
Dyrektor Finansowy Gabriela Maleszewski gmaleszewski@szkolapolska-oc.org
Członkowie Magdalena Kostrzewski mkostrzewski@szkolapolska-oc.org
  Danuta Dobrowolski
  Małgorzata Dryglas
  Ks. Zbigniew Frąszczak