Zarząd i kadra

  KIEROWNICTWO SZKOŁY
Kierownik Kazia Kmak moc.l1550536948iamg@1550536948alokz1550536948saksl1550536948op.ki1550536948nwore1550536948ik1550536948
Zastępca Kierownika Anna Kobylecki gro.c1550536948o-aks1550536948lopal1550536948okzs@1550536948ikcel1550536948yboka1550536948
     

 

NAUCZYCIELE
  Magdalena Schulz

Małgorzata Szubra      

gro.c1550536948o-aks1550536948lopal1550536948okzs@1550536948zluhc1550536948sm1550536948

gro.c1550536948o-aks1550536948lopal1550536948okzs@1550536948arbuz1550536948sm1550536948

  Agnieszka Naylor gro.c1550536948o-aks1550536948lopal1550536948okzs@1550536948rolya1550536948na1550536948
  Grażyna Mazur gro.c1550536948o-aks1550536948lopal1550536948okzs@1550536948ruzam1550536948g1550536948
  Bożena Lasunowicz gro.c1550536948o-aks1550536948lopal1550536948okzs@1550536948zciwo1550536948nusal1550536948b1550536948
  Paulina Wyszomirska moc.l1550536948iamg@155053694898alu1550536948aphp1550536948
  Magdalena Maczuga gro.c1550536948o-aks1550536948lopal1550536948okzs@1550536948aguzc1550536948amm1550536948
  Anna Kobylecki  gro.c1550536948o-aks1550536948lopal1550536948okzs@1550536948ikcel1550536948yboka1550536948
  Edyta Przybylo moc.l1550536948iamg@155053694867oly1550536948byzrp1550536948atyde1550536948
  Agnieszka Choma moc.l1550536948iamg@155053694809amo1550536948hcsen1550536948ga1550536948
  Joanna Kalina lp.pw1550536948@66an1550536948ilaka1550536948isa1550536948
     
     
Religia Katarzyna Munson

Stanisława Wojtyna    

 gro.c1550536948o-aks1550536948lopal1550536948okzs@1550536948nosnu1550536948mk1550536948

gro.c1550536948o-aks1550536948lopal1550536948okzs@1550536948anytj1550536948ows1550536948

     
     
Zastępstwa Anna Sturdivant

Anna Zdrowak

Edyta Pietrzak

 

 
     

 

RADA RODZICÓW
Przewodnicząca Katarzyna Kaymark radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Z-ca Przewodniczącej Joanna Kowalska radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Sekretarz Anna Krupa       radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Skarbnik Alex Pejovic               radarodzicow.polskaszkola@gmail.com

 

 

RADA DYREKTORÓW
Przewodniczący Elżbieta Rudziński gro.1550536948co-ak1550536948slopa1550536948lokzs1550536948@iksn1550536948izdur1550536948e 1550536948
Sekretarz Elżbieta Milligan gro.c1550536948o-aks1550536948lopal1550536948okzs@1550536948nagil1550536948lime1550536948
Dyrektor Finansowy Gabriela Maleszewski gmaleszewski@szkolapolska-oc.org
Członkowie Magdalena Kostrzewski mkostrzewski@szkolapolska-oc.org
  Danuta Dobrowolski gro.1550536948co-ak1550536948slopa1550536948lokzs1550536948@iksl1550536948oworb1550536948odd 1550536948
  Małgorzata Dryglas gro.c1550536948o-aks1550536948lopal1550536948okzs@1550536948salgy1550536948rdm1550536948
  Ks. Zbigniew Frąszczak gro.c1550536948o-aks1550536948lopal1550536948okzs@1550536948kazcz1550536948sarfz1550536948