Zarząd i kadra

  KIEROWNICTWO SZKOŁY
Kierownik Kazia Kmak moc.l1560963955iamg@1560963955alokz1560963955saksl1560963955op.ki1560963955nwore1560963955ik1560963955
Zastępca Kierownika Anna Kobylecki gro.c1560963955o-aks1560963955lopal1560963955okzs@1560963955ikcel1560963955yboka1560963955
     

 

NAUCZYCIELE
  Magdalena Schulz

Małgorzata Szubra      

gro.c1560963955o-aks1560963955lopal1560963955okzs@1560963955zluhc1560963955sm1560963955

gro.c1560963955o-aks1560963955lopal1560963955okzs@1560963955arbuz1560963955sm1560963955

  Agnieszka Naylor gro.c1560963955o-aks1560963955lopal1560963955okzs@1560963955rolya1560963955na1560963955
  Grażyna Mazur gro.c1560963955o-aks1560963955lopal1560963955okzs@1560963955ruzam1560963955g1560963955
  Bożena Lasunowicz gro.c1560963955o-aks1560963955lopal1560963955okzs@1560963955zciwo1560963955nusal1560963955b1560963955
  Paulina Wyszomirska moc.l1560963955iamg@156096395598alu1560963955aphp1560963955
  Magdalena Maczuga gro.c1560963955o-aks1560963955lopal1560963955okzs@1560963955aguzc1560963955amm1560963955
  Anna Kobylecki  gro.c1560963955o-aks1560963955lopal1560963955okzs@1560963955ikcel1560963955yboka1560963955
  Edyta Przybylo moc.l1560963955iamg@156096395567oly1560963955byzrp1560963955atyde1560963955
  Agnieszka Choma moc.l1560963955iamg@156096395509amo1560963955hcsen1560963955ga1560963955
  Joanna Kalina lp.pw1560963955@66an1560963955ilaka1560963955isa1560963955
     
     
Religia Katarzyna Munson

Stanisława Wojtyna    

 gro.c1560963955o-aks1560963955lopal1560963955okzs@1560963955nosnu1560963955mk1560963955

gro.c1560963955o-aks1560963955lopal1560963955okzs@1560963955anytj1560963955ows1560963955

     
     
Zastępstwa Anna Sturdivant

Anna Zdrowak

Edyta Pietrzak

 

 
     

 

RADA RODZICÓW
Przewodnicząca Katarzyna Kaymark radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Z-ca Przewodniczącej Joanna Kowalska radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Sekretarz Anna Krupa       radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Skarbnik Alex Pejovic               radarodzicow.polskaszkola@gmail.com

 

 

RADA DYREKTORÓW
Przewodniczący Elżbieta Rudziński gro.1560963955co-ak1560963955slopa1560963955lokzs1560963955@iksn1560963955izdur1560963955e 1560963955
Sekretarz Elżbieta Milligan gro.c1560963955o-aks1560963955lopal1560963955okzs@1560963955nagil1560963955lime1560963955
Dyrektor Finansowy Gabriela Maleszewski gmaleszewski@szkolapolska-oc.org
Członkowie Magdalena Kostrzewski mkostrzewski@szkolapolska-oc.org
  Danuta Dobrowolski gro.1560963955co-ak1560963955slopa1560963955lokzs1560963955@iksl1560963955oworb1560963955odd 1560963955
  Małgorzata Dryglas gro.c1560963955o-aks1560963955lopal1560963955okzs@1560963955salgy1560963955rdm1560963955
  Ks. Zbigniew Frąszczak gro.c1560963955o-aks1560963955lopal1560963955okzs@1560963955kazcz1560963955sarfz1560963955