Zarząd i kadra

  KIEROWNICTWO SZKOŁY
Kierownik Kazia Kmak moc.l1566134021iamg@1566134021alokz1566134021saksl1566134021op.ki1566134021nwore1566134021ik1566134021
Zastępca Kierownika Anna Kobylecki gro.c1566134021o-aks1566134021lopal1566134021okzs@1566134021ikcel1566134021yboka1566134021
     

 

NAUCZYCIELE
  Magdalena Schulz gro.c1566134021o-aks1566134021lopal1566134021okzs@1566134021zluhc1566134021sm1566134021
  Sylwia Wilk moc.l1566134021iamg@1566134021ysann1566134021od.ys1566134021
  Jolanta Zajac moc.l1566134021iamg@15661340211jowa1566134021loj1566134021
  Agnieszka Naylor gro.c1566134021o-aks1566134021lopal1566134021okzs@1566134021rolya1566134021na1566134021
  Grażyna Mazur gro.c1566134021o-aks1566134021lopal1566134021okzs@1566134021ruzam1566134021g1566134021
  Bożena Lasunowicz gro.c1566134021o-aks1566134021lopal1566134021okzs@1566134021zciwo1566134021nusal1566134021b1566134021
  Paulina Wyszomirska moc.l1566134021iamg@156613402198alu1566134021aphp1566134021
  Magdalena Maczuga gro.c1566134021o-aks1566134021lopal1566134021okzs@1566134021aguzc1566134021amm1566134021
  Anna Kobylecki  gro.c1566134021o-aks1566134021lopal1566134021okzs@1566134021ikcel1566134021yboka1566134021
  Edyta Przybylo moc.l1566134021iamg@156613402167oly1566134021byzrp1566134021atyde1566134021
     
     
Religia Katarzyna Munson

Stanisława Wojtyna    

 gro.c1566134021o-aks1566134021lopal1566134021okzs@1566134021nosnu1566134021mk1566134021

gro.c1566134021o-aks1566134021lopal1566134021okzs@1566134021anytj1566134021ows1566134021

     
     
Zastępstwa Anna Sturdivant

Anna Zdrowak

Edyta Pietrzak

 

 
     

 

RADA RODZICÓW
Przewodnicząca Katarzyna Kaymark radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Z-ca Przewodniczącej Joanna Kowalska radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Sekretarz Magdalena Siennek radarodzicow.polskaszkola@gmail.com
Skarbnik Paul Kaymark         radarodzicow.polskaszkola@gmail.com

 

 

RADA DYREKTORÓW
Przewodniczący Elżbieta Rudziński gro.1566134021co-ak1566134021slopa1566134021lokzs1566134021@iksn1566134021izdur1566134021e 1566134021
Sekretarz Elżbieta Milligan gro.c1566134021o-aks1566134021lopal1566134021okzs@1566134021nagil1566134021lime1566134021
Dyrektor Finansowy Gabriela Maleszewski gmaleszewski@szkolapolska-oc.org
Członkowie Magdalena Kostrzewski mkostrzewski@szkolapolska-oc.org
  Danuta Dobrowolski gro.1566134021co-ak1566134021slopa1566134021lokzs1566134021@iksl1566134021oworb1566134021odd 1566134021
  Małgorzata Dryglas gro.c1566134021o-aks1566134021lopal1566134021okzs@1566134021salgy1566134021rdm1566134021
  Ks. Zbigniew Frąszczak gro.c1566134021o-aks1566134021lopal1566134021okzs@1566134021kazcz1566134021sarfz1566134021