Program nauczania

PROGRAM NAUCZANIA

Programy nauczania i potrzebne podręczniki Szkoła otrzymuje ze Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce w Chicago, z Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej w Nowym Jorku, lub od Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie.
Podręczniki dostosowane do potrzeb uczących się języka poza krajem.

W Szkole prowadzone są zajęcia z języka polskiego, historii i geografii Polski oraz z religii.

Wszystkie klasy prowadzą dyplomowani i doświadczeni polscy nauczyciele.

Uczniowie klas I-VIII otrzymują świadectwa ukończenia każdej klasy.

Coroczne akademie i imprezy organizowane przez Szkołę to: Dzień Nauczyciela, zabawa przebierańców, procesja ze zniczami na Dzień Zmarłych, akademia z okazji Święta Niepodległości Polski, Jasełka, klasowe Walentynki, malowanie pisanek, akademia z okazji Konstytucji 3 Maja, Dzień Dziecka. Szkoła aktywnie współuczestniczy w uroczystościach organizowanych w Ośrodku Polonijnym, takich jak: Egg Hunt, Proud to Be Polish, Dożynki, oraz w różnych świętach kościelnych.