Zapisy


ZAPISY DO SZKOŁY – REGISTRATION


Polska Szkoła w Yorba Linda przyjmuje zapisy dzieci w wieku od 4 lat. Zapisy nowych uczniów przyjmowane są od 15 czerwca. Aktualni uczniowie muszą co roku odnawiać swoją rejestrację. Odnawianie rejestracji na kolejny rok szkolny rozpoczyna się od 15 maja. Przed rejestracją dziecka do Polskiej Szkoły należy przeczytać następujące WAŻNE informacje:

Zapisy do Szkoły odbywają się tylko drogą internetową poprzez kliknięcie na guzik z sową.

 ………………………………………………………………………………………………………………….

Child must be 4 years old to be enrolled to the Polish School in Yorba Linda. Registration for new students starts from June 15th. Current students must renew their registration every year. Re-registration for the new school year always starts from May 15th. Before registering your child to Polish School, please read following IMPORTANT information and disclosures:

Registration to the School is available only online by clicking the button with the owl.


OPŁATY ZA NAUKĘ – FEES


  • Rodzina z jednym dzieckiem: $65 x 8 miesięcy
  • Rodzina z dwojgiem dzieci: $120 x 8 miesięcy
  • Rodzina z trojgiem dzieci: $165 x 8 miesięcy

Opłaty mogą być dokonane także kwartalnie przed rozpoczęciem kwartału lub z góry za cały rok szkolny.

Pierwsza opłata za Szkołę musi być dokonana najpóźniej w pierwszym dniu Szkoły a następne opłaty w każdą pierwszą sobotę miesiąca: przez Paypal, u Skarbnika lub wysłane pocztą na adres Szkoły, nie później niż do 15-go każdego miesiąca. Opłata za spóźnienie w płaceniu czesnego wynosi $10. Opłata za zwrot czeku przez bank wynosi $25.

………………………………………………………………………………………………………………….

  • Family with one child: $65 x 8 months
  • Family with two children: $120 x 8 months
  • Family with three children: $165 x 8 months

Fees can also be paid quarterly before the beginning of the quarter or in advance for the entire school year.

The first payment for the School is due before or on the first day of the School. Next fees must be paid on the first Saturday of each month: by Paypal, at the School’s treasurer or by check mailed to the School’s address, no later than the 15th of each month. The fee for late payment of the tuition is $10. The fee for a refund check by the bank is $25.PODRĘCZNIKI – TEXTBOOKS


Każdy uczeń Szkoły zobowiązany jest do posiadania wymaganych podręczników. Podręczniki należy zamówić drogą internetową a zapłaty dokonać czekiem lub gotówką przy ich odbiorze w biurze szkolnym. Kliknij na guzik ORDER NOW.

………………………………………………………………………………………………………………….

Each student of the School is obligated to have all required textbooks. The order for the textbooks should be placed online, and it will be ready for pick up in the School office after submitting a payment either by check or cash. Click on the button ORDER NOW.KLASY JĘZYKA POLSKIEGO DLA DOROSŁYCH – CLASSES FOR ADULTS


Szkoła oferuje zajęcia z języka polskiego dla dorosłych w każdą środę (lub inny dzień do uzgodnienia) wieczorem od 19:00-21:00. Zajęcia prowadzone są w małych grupach przez wykwalifikowanych polskich nauczycieli. Cały program rozpoczyna się w pierwszą środę października i kończy w ostatnią środę maja.

………………………………………………………………………………………………………………….

We offer Polish Language Classes for adults every Wednesday (the day may be changed) from 7:00pm-9:00pm. Classes are taught in small groups by qualified Polish teachers. The program usually begins on the first Wednesday of October and ends on the last Wednesday in May. You may register and exit the program at anytime between September and April.

To register, please fill out the Registration Application and mail/email it to the School.